Arbetet tog flera veckor i Östermark

I Tove Jansson biografi sägs det att hon kom till Östermark för att inleda arbetet med altartavlan i slutet av maj 1953. Dessförinnan hade hon planerat och förberett arbetet under vårens lopp, och också besökt kyrkan tillsammans med arkitekten.
Folk som var med på den tiden har varierande minnesbilder av när tavlan målades och hur lång tid det tog. En del vill minnas att det var kallt, andra har för sig att arbetet gjordes på hösten. Enligt de flesta kommentarerna tog arbetet i varje fall flera veckor, kanske en hel månad.
I Östermark bodde Tove Jansson till en början i prästgården, som då låg på samma plats som Teak (centralen för vuxenutbildning) idag. I något skede flyttade hon sedan till Korhonens resandehem, där man säger att hon logerade i rum nr 2, nära åstranden. Resandehemmet låg vid Stationsvägen, några hundra meter från kyrkan.
Det sägs att Tove Jansson ville ha arbetsro och man vet att hon körde ut nyfikna ur kyrkan. Kvällarna ägnade hon åt skrivande. Hon höll som bäst på att skriva boken om mumintrollen, Farlig Midsommar.
I flera verk nämns 1954 som det år då altartavlan i kyrkan i Östermark färdigställdes. Trots detta skedde invigningen av kyrkan, med altartavlan synlig, redan i slutet av november 1953. Man vet inte med säkerhet om Tove Jansson lade sista handen vid tavlan ännu i början av 1954.
Kyrkan i Östermark invigdes den första advent, den 29 november 1953. Då hade nästa tre år förflutit sedan den gamla kyrkan brann.
”I Östermark lever minnet kvar av den söndagskväll, den 15 januari 1950, då ortens församling förlorade sin ståtliga och vackra kyrka. Det blev inte helt klart var branden fick sin början, antingen i elapparater eller värmeaggregat, sannolikt de sist nämnda.” (Vaasa 28.11.1953)
Planeringen av en ny kyrka inleddes genast, men byggarbetet fördröjdes på grund av oenighet om placeringen: skulle kyrkan resas på nytt på samma ställe eller skulle man välja en ny plats för den nya kyrkan. Valet föll på det senare alternativet.
Den nya moderna kyrkan hade planerats av arkitektbyrån Elsi Borg. Kostnaderna uppgick till ca 80 miljoner mark. Arbetet påbörjades sommaren 1952 och grundstenen murades i september. Invigningen förrättades av ärkebiskopen Ilmari Salomies tillsammans med en skara präster.