Kaffestund i samband med invigningen av kyrkan

Jussi Annala tjänstgjorde som kyrkoherde vid den tid då kyrkan i Östermark uppfördes. Kyrkoherde Annalas dotter Eeva Niemi minns att det var arkitekten Elsi Borg som föreslog för byggnadskommissionen att Tove Jansson skulle göra altartavlan.
 
Eeva Niemi har en bild av Tove Jansson i Östermark i sin ägo. Bilden är tagen under kaffepausen i samband med invigningen. Med på bilden finns arkitekten Borg och kyrkoherde Annala samt ärkebiskopen Salomies, som förrättade invigningen, jämte hustru.
 
Eeva Niemi minns att Tove Jansson bodde hos kyrkoherden i prästgården och åt med familjen då måleriet tillät.
 
”Jag vill minnas att det var kallt ute, kyrkan var inte färdigt byggd, och det drog förfärligt. Tove Jansson var klädd i en kraftig päls, inte för utseendet skull, utan för värmens.”
 
Då dagen för invigningen randades var Tove Jansson nöjd över att kyrkan fick fylla sin uppgift.
 
”Alla svordomar och fula ord flög ut genom fönstren. Byggarbetarnas språk var knappast mer förfinat i kyrkan än på andra byggplatser.”
 
Eeva Niemi berättar att altartavlans form hade en överrumplande effekt, då den var annorlunda än de man var van att se. ”Den var långsträckt och låg, medan altartavlorna vanligen reste sig mot höjden. Man kritiserade också att Jesus gestalt inte var tillräckligt stor och synlig”.
 
Eeva Niemi äger en ca 1 meter bred färglagd skiss till tavlan. Tove Jansson skänkte den åt Selma och Jussi Annala som tack för prästgårdens gästfrihet. Fadern ville ge den till sin dotter, som på den tiden ännu bodde i föräldrahemmet.
 
Eeva Niemi minns att Tove gjorde långa dagsverken med målandet i kyrkan. Folk i byn förundrade sig över att hon rökte så mycket. På den tiden var det inte vanligt att kvinnor rökte. ”Hon var inte ännu så berömd då. I så fall hade det säkert kommit mycket mer människor för att titta.”
 
Jussi Annala utsågs till kyrkoherde i Laihela och flyttade dit 1957.
 
”För mig, som bott i Östermark hela mitt liv, kändes det tungt att mista barndomshemmet och dess landskap. På länge kunde jag inte förmå mig att besöka Östermark igen. Men jag sade alltid att jag är hemma från Östermark”, berättar Eeva Niemi. Hon gick sedermera i läroverk i Kauhajoki och Kristinestad, studerade i Helsingfors och hamnade till slut i Vasa, där hon nu bor.