Uudentyylinen kirkko vihittiin adventtina 1953

Teuvan kirkko vihittiin ensimmäisenä adventtina 29. marraskuuta 1953. Edellisen kirkon palosta oli kulunut liki kolme vuotta.

"Kukapa teuvalaisista ei muistaisi sunnuntai-iltaa, tammikuun 15. päivää vuodelta 1950, jolloin Teuvan seurakunta menetti kauniin ja kookkaan kirkknsa. Mistä palo alkoi, siitä ei päästy täyteen varmuuteen, joko sähkö- tai lämmityslaitteista, luultavasti viimemainitusta." (Vaasa 28.11.1953)

Uuden kirkon suunnittelu alkoi heti, mutta rakentamista viivyttivät erilaiset mielipiteet siitä, rakennetaanko kirkkko uudelleen entiselle paikalle vai tehdäänkö kokonaan uusi kirkko uudelle paikalle. Päätös oli jälkimmäinen.

Uusi kirkko oli uudenaikainen ja sen oli suunnitellut arkkitehtitoimisto Elsi Borg. Kirkko tuli maksamaan n. 80 miljoonaa markkaa. Työt aloitettiin kesällä 1952 ja peruskivi muurattiin syyskuussa. Vihkiäisen suoritti arkkpiispa Ilmari Salomies pappien avustamana.

Yhteystiedot: 

Teuvan kirkko, os. Porvarintie 44, Teuva (linkki sijaintikarttaan löytyy etusivulta) 

Puhelinnumero kirkkoherranvirastoon + 358 6 2260 300) ja aukioloajat: 7.6. - 7.8. kl 10 - 16 arkisin ma - pe, muuna aikana vierailu sovittava kirkkoherranviraston kanssa.

 Kirkon vihkiäiset 29.11.1953

LiiteKoko
1953kirkonvihkW.jpg52.35 Kt